Vanliga problem

Dagens problematik är relaterat till hur vi använder våra kroppar.
Vi blir mer och mer stillasittande och de flesta människor sitter alldeles för mycket med blicken fäst mot en dator eller telefon.

Upper Cross Syndrome (UCS)
Upper Cross Syndrome är ett resultat av obalanser i muskelstyrkan runt bröstrygg, skuldra och nacke.
UCS kännetecknas av framskjutande axlar och skulderblad som medför att man måste kompensera genom att böja nacken bakåt.
Detta leder ofta till spänningsvärk i huvud, nacke och axlar.

Lower Cross Syndrome (LCS)
Lower Cross Syndrome är ett resultat i obalanser i muskelstyrkan runt ländrygg och bäcken.
Vid LCS finns ett mönster av muskelsvaghet och muskelspänning mellan musklerna på kroppens framsida och baksida.
Underaktiva och svaga mag- och rumpmuskler och korta och överaktiva ryggmuskler och höftböjare. Denna obalans leder till ett framåtlutat bäcken och ökad svank.
Resultatet kan bli muskel- och ledsmärta i nedre delen av ryggen, höften och knät.